Kako je izdelan, sestava Cellfooda

 

CELLFOOD je izdelan iz izbranih, popolnoma naravnih  anorganskih in organskih snovi s pacifiškega globokomorskega dna in organskih sestavin rastlinskega izvora. Čiščenje po kriogeni poti, brez uporabe kateregakoli organskega topila.

 

CELLFOOD ne vsebuje alkohola, glukoze, kvasa ali glutena.

 

CELLFOOD ne vsebuje nobenih sestavin, ki so prepovedane na profesionalnih  ali amaterskih  športnih tekmovanjih ali ki jih prepovedujejo športne zveze.

 

CELLFOOD ne povzroča zasvojenosti, je neinvaziven in popolnoma nestrupen.
CELLFOOD je izdelan po zaščiteni tehnologiji disociacije vode, ki celice neposredno oskrbuje z  biološko dostopnimi kisikovimi anioni in  s 129 hranili. CELLFOOD vsebuje 78 mineralov, 34 encimov in 17 aminokislin.

 

 Proizvajalec NuScience potrebuje 9 mesecev za izdelavo CELLFOOD osnovne sestavine zato, da so vsi elementi in molekule, ki sestavljajo izdelek stabilni in samostojni. To je lastnost koloidnih raztopin!

 

CELLFOOD je zaščitena formulacija.

 

1l Cellfood koloidne raztopine vsebuje:
640 mL destilirane vode

360 mL  aktivnih elementov. Od tega:

240 ml mineralov in oligomineralov (Kalcij, Magnezij, Natrij, etc.)

58 ml riževega kisa

62 ml encimov in aminokislin v bioloških sledovih

 
 

Amino kisline Elektroliti
alalin Elektroliti omogočajo popolno delovanje naravnih koloidnih sistemov v telesu, kamor spada predvsem kri, saj poskrbijo za negativen naboj na rdečih krvnih telescih.
arginin  
aspartanska kislina  
cistin  
glutaminska kislina  
glicin  
histidin  
izolevcin  
lizin  
metionin  
fenilalanin  
prolin  
serin  
treonin  
tirozin  
valin  

 
 
 
 
 

Metabolni encimi
Hidrolaze: Esteraze: citohrom c reduktaza
  lipaza  
Karbohidraze: fosfataza Encimi, ki reducirajo
maltaza sulfataza citohrome:
saharaza ali invertaza   Sukcinat dehidrogenaza
emulzin Encimi, ki potrebujejo železo:  
  katalaza Amidaze:
Nukleaze: citohrom oksidaza ureaza
polinukleotidaza peroksidaze  
nukleotidaza   Mutaze:
  Encimi, ki vsebujejo koencim aldehid mutaza
Hidraze: 1 in/ali 2: glioksalaza
fumaraza laktat (mlečna)  
enolaza dehidrogenaza Dezmolaze:
  glukoza-6-fosfat zimoheksaza (fruktoza-
Peptidaze: dehidrogenaza bisfosfat aldolaza)
aminopolipeptidaza   karboksilaza
dipeptidaza Rumeni encimi:  
prolinaza Warburgov rumeni encim Drugi encimi:
  (ključni encim dihalne verige) fosforilaza
Encimi, ki potrebujejo baker:   fosfoheksizomeraza
tirozinaza Diaforaza heksokinaza
oxidaza askorbinske kisline Haasov encim fosfoglumutaza

 
 
 

Minerali v sledovih in elementi
aktinij fosfor lantan rubidij
antimon gadolinij lutecij rutenij
argon galij magnezij samarij
astat germanij mangan selen
baker hafnij molibden silicij
barij helij natrij silicijev dioksid
berilij holmij neodim srebro
bizmut indij neon tantal
bor iridij nikelj telur
brom iterbij niobij terbij
cerij jod ogljik talij
cezij kalcij osmij torij
cink kalij paladij kositer
cirkonij kisik platina titan
disprozij kobalt polonij vanadij
dušik kositer prazeodimj vodik
erbij kripton prometij volfram
evropij krom renij železo
fluor ksenon rodij žveplo